Fundacja

niebieski latawiec

Fundacja Błękitny Latawiec powstała w listopadzie 2022 roku w Legionowie z zadaniem wsparcia działań Niepublicznego Przedszkola Bąbel, zapewniającego dzieciom doskonałe warunki wychowania i kształcenia dla ich pomyślnego rozwoju.
Fundacja jest organizacją non-profit. Jej celem jest popularyzowanie idei wychowania dzieci w wieku przedszkolnym w poszanowaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz tworzenie warunków sprzyjających ich zaspokajaniu. Wszystkie działania podejmowane przez Fundację dotyczą dzieci prawidłowo rozwijających się oraz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych a celem postępowania jest to, aby każde dziecko mogło prawidłowo rozwijać się w środowisku zarówno rówieśniczym, jak i dorosłych.

Fundacja jest wpisana w KRS pod numerem 0001002523.

Wsparcie Fundacji

dzieci z latawcamiDo wszystkich osób, które zechcą wesprzeć realizację naszej misji i celów statutowych kierujemy prośbę o przekazanie 1,5% podatku na naszą Fundację.

Jak to zrobić? Na stronie https://fsmm.pl/11771/blekitny_latawiec można pobrać aplikację, która automatycznie wypełni deklarację 1.5% przy rozliczaniu podatku PIT.

Osoby, które samodzielnie wypełniają PIT mogą wpisać w odpowiednia rubrykę:

Numer KRS: 0000270261,

cel szczegółowy: Błękitny Latawiec 11771.