Misja naszego przedszkola

dzieci w kółku

Misją naszego przedszkola jest dbanie o indywidualny rozwój każdego dziecka, w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz stwarzanie równych szans w nauce wszystkim naszym podopiecznym. Zapewniamy przyjazną atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, dlatego nasze przedszkole to miejsce, gdzie dzieci przeżywają radosne i szczęśliwe chwile.
Naszych podopiecznych traktujemy indywidualnie i podmiotowo, wyrównujemy szanse rozwojowe i edukacyjne dziecka, wspieramy w dążeniu do samodzielności i niezależności. Mamy szeroki program terapeutyczny, kładący nacisk na wiele aspektów rozwoju dziecka. Nasze działania są ukierunkowane na wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka, zgodny z jego własnym potencjałem, możliwościami i potrzebami.

Czego uczymy?

uśmiechnięte dzieciUczymy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka. Poprzez stosowanie właściwych metod pracy wychowawczo-dydaktycznej wyposażamy dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

Wspomagamy też rodziców w wychowaniu dzieci. Współpraca na linii rodzic-przedszkole to bardzo ważny element naszego działania. Rodzice są dla nas najważniejszymi partnerami a efektywna współpraca z nimi ma dla nas ogromne znaczenie. Zawsze staramy się realizować wymagania, jakie stawiają rodzice i odpowiadać na ich potrzeby.