Nasza kadra

śmiejące się dziecko

Nasza kadra to zespół wszechstronnie wykształconych specjalistów pełnych pasji, w tym nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, psycholog, pedagodzy specjalni, logopedzi, terapeuci wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel-terapeuta dziecka z autyzmem oraz terapeuta SI.

W swojej pracy realizujemy programy zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego, zajmujemy się także wdrażaniem nowatorskich projektów dydaktycznych.

Kadra współpracuje ze sobą dzieląc się zdobytą wiedzą, aby wprowadzać innowacyjne i kompleksowe rozwiązania w swojej codziennej pracy z dziećmi. Stawiamy na ciągłe podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie swoich umiejętności.

Życzliwa kadra i pogodna atmosfera

opiekun z dziećmiNasza życzliwa kadra wprowadza w przedszkolu pogodną atmosferę. Otaczamy opieką wszystkich naszych podopiecznych, mamy umiejętności nawiązywania bardzo dobrego kontaktu z dziećmi, towarzyszymy im w codziennych aktywnościach.

Wspomagamy i wspieramy wszystkie dzieci, również te o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Potrafimy obserwować i słuchać, dlatego dostrzegamy i rozumiemy potrzeby dzieci. Pomagamy wprowadzać je w świat sukcesów, ale też radzić sobie z problemami.

Nie tylko mamy odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi, lecz również wiemy, jak je zachęcić i skutecznie wspierać w ich indywidualnym rozwoju.