Nasze priorytety

dzieci z instrumentami

Nasze priorytety to przygotowanie dzieci do zdobywania wiedzy i przyswajania niezbędnych umiejętności koniecznych na następnym etapie edukacji oraz wychowywanie ich do życia w zgodzie z nimi samymi, z ludźmi i otaczającym światem.

Wspieramy wielokierunkową aktywność dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju. Uczymy szacunku dla odmienności, dla uczuć i potrzeb innych ludzi a także umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego dziecka, co pozwala mu na odkrycie i pielęgnowanie jego wrodzonych talentów, pobudzamy zdolności dziecka poprzez stosowanie metod wyzwalających jego aktywność.

Jaki jest absolwent naszego przedszkola?

klocek w dłoniAbsolwent naszego przedszkola to dziecko, które:

  • umiejętnie komunikuje się i współdziała w grupie rówieśniczej
  • jest otwarte, tolerancyjne i kulturalne
  • czerpie radość z kontaktu z rówieśnikami
  • zna i respektuje normy społeczne
  • jest komunikatywne
  • wie jak unikać niebezpieczeństwa i jak reagować w sytuacjach zagrożenia
  • ma pozytywny obraz samego siebie
  • jest aktywne i kreatywne
  • nie boi się własnych opinii
  • dąży do rozwiązywania problemów